Topné kabely a regulace

Firma ELMATERM s.r.o. se dlouhodobě zabývá problematikou návrhu, prodeje a montáže topných kabelů. Prodáváme elektrické podlahové vytápění včetně regulační techniky. Dále instalujeme topné kabely do venkovních prostor jako je vytápění okapů, vytápění potrubí - ochrana proti zamrzání a ohřev venkovních ploch pomocí topných kabelů - ochrana proti tvorbě námrazy. Prodáváme a instalujeme elektrické podlahové vytápění, stěnové  a stropní vytápění. Poskytujeme plný zákaznický servis.

Vytápění úžlabí topným kabelem DEVI - ochrana proti zamrzání

Odporové topné kabely DEVI

Topné kabely DEVI Deviflex 6T, 10T a 18T. Napájecí napětí 230V.

Topné kabely řady Deviflex plně nahrazují řadu topných kabelů DTIP, které se již nevyrábí. Topné kabely Deviflex najdou uplatnění především v interiérech jako hlavní nebo pomocný zdroj vytápění objektů. Nejpoužívanější aplikace topných topných kabelů je podlahové topení. V tomto případě se topné kabely instalují do betonové / anhydritové desky, kterou natápění a předávají teplo do prostoru - nízkoteplotní způsob vytápění. Topné kabely lze instalovat i do stěn, kde fungují stejně jako ve vytápěných podlahách. Tyto topné kabely nelze používat ve venkovním prostředí (např. pro vytápění okapů) protože nemají UV ochranu !!! Topný kabel Deviflex je opatřen 100% ochranným opletením.

Topné kabely Devisafe (nově Devisnow) 20T a 30T. Napájecí napětí 230V a 400V.

Dvoužilové topné kabely DEVI DTCE (Devisnow) jsou vyvinuty převážně pro venkovní aplikace, jako např. vytápění okapů, svodů a okraje střech. Instalovaný topný kabel ve žlabech zajistí odvod vody ze střechy tak aby nezamrzla a nezpůsobila škodu na majetku nebo zdraví. Další uplatnění těchto topných kabelů je v oblasti vytápění venkovních ploch jako například vytápění sjezdů do garáží, vytápění různých komunikací, například bezbariérové přístupy, nakládací rampy apod. Na tyto aplikace se instaluje cca 300W/m2, což je poměrně energeticky náročné, proto je potřeba mít kvalitní regulaci. Tyto topné kabely mají velice kvalitní UV ochranu, proto jsou vhodné pro aplikaci v exteriérech. V případě vytápění větších ploch a rozsahů je možné využít topné kabely na napájecí napětí 400V.

Topný rohož DEVI comfort 150W/m2 - podlahové topení

Dvoužilové topné rohože DTIR 100 a 150 (nově Devi comfort) 

Dvoužilové topné rohože DTIR 100 a DTIR 150 (nově Devi comfort) najdou uplatnění v interiérech jako hlavní nebo pomocný zdroj vytápění objektů.

Díky své nízké konstrukční výšce cca 3.5 mm je možné topné rohože instalovat do přímo do lepidla pod dlažbu. Topné rohože se používají v případech, kdy je požadavek na rychlé natopení podlah, například v koupelnách, saunách apod. V případě zastěrkování topných rohoží můžeme použít v plovoucí podlahy nebo koberce. V určitých případech je možné topné rohože instalovat i do stěn, nebo stropů. Topné rohože mají ochranné opletení, proto je můžeme použít v mokrých prostorách jako například koupelny, bazény, sauny apod. Napájecí napětí topných rohoží je 230V, z hlediska platných norem ČSN je nutné pro napájení použít proudové chrániče 30 mA !!!

Samoregulační topný kabel - ohřev potrubí - ochrana proti zamrzání

Samoregulační inteligentní topné kabely 

Prodáváme a instalujeme samoregulační inteligentní topné kabely značek DEVI, KDP a HeatTrace. Samoregulační topné kabely se v současné době používají čím dál častěji a v mnoha případech nahradili dříve používané odporové topné kabely. Výhoda samoregulačních topných kabelů spočívá v tzv. samoregulaci což znamená, že samoregulační topný kabel přizpůsobuje svůj výkon okolní teplotě ve které se vyskytuje (většinou pod tepelnou izolací). S narůstající teplotu okolí samoregulačního topného kabelu se mění jeho odpor, což má za následek snížení výkonu samoregulačního topného kabelu. POZOR - samoregulační topné kabely mají odběr i při teplotách nad +20°C, tzn. že v určitých případech je potřeba regulace ( z důvodu snížení spotřeby ).

Samoregulační topné kabely se používají převážně v průmyslu, v bytové výstavbě při ohřevu potrubí s vodou jako ochrana proti zamrznutí.

Pomocí samoregulačních topných kabelů je možné udržovat teplou vodu v potrubí TUV na hodnotě 55°C, což se používá v případech, kde jsou velké vzdálenosti od zdroje ke kohotku, sprše apod.

V poslední době se rozmáhají aplikace vytápění okapů a svodů pomocí samoregulačních topných kabelů. V těchto případech se instaluje výkon v rozmazí 24 - 60 W/m délky žlabů.

Centrální regulace podlahového topení. Dotyková obrazovka Devilnk CC

Regulace topných kabelů

Regulace podlahového topení:

Termostat Devireg 530 - 532 : jedná se o základní regulaci podlahového topení používanou převážně pro doplňkové podlahové topení, kde stačí snímat teplotu vytápěné podlahy. Regulátor Devireg 530 udržuje uživatelsky nastavenou teplotu na vytápěné podlaze. Regulace Devireg disponuje hlavním vypínačem a ovladačem pro nastavení teploty podlahy. Termostat Devireg 532 má oproti regulaci Devireg 520 navíc možnost pro nastavení teploty prostoru, kdy teplota nastavení podlahy je jako limitní.

Termostat TOUCH: jedná se o novou generaci regulace pro podlahové topení, kdy je snímána teplota vzduchu vytápěné místnosti a zároveň je snímána teplota prostoru. Termostat Devireg TOUCH je opatřen inteligentním týdenním časovačem s možností nastavení různých režimů. Regulace Devireg Touch umožňuje provoz s teplotními podlahovými čidly jiných výrobců! Termostat Devireg TOUCH je možné instalovat do vícenásobných rámečků (vice info ZDE). Záruční doba temostatů Devireg TOUCH je 60 měsíců !!!

Devilink WiFi / Danfosslink WiFi : jedná se o nejkomfortnější způsob regulace podlahového topení, kdy je možno regulovat podlahové topení podle teploty prostoru a teploty podlahy podle nastaveného časového režimu . Centrální řídící jednotka Devilink WiFi bezdrátově komunikuje s teplotním podlahovým čidlem FT (spínací prvek topného kabelu) a bezdrátovým teploměrem RS, který funguje jako teploměr a zároveň slouží k nastavení teploty ptrostoru. Regulace Devilink WiFi je možno řídit pomocí Wi-Fi přes centrální řídící jednotku.

 Regulace aplikací vytápění venkovních aplikací

Devireg 850 - plně automatické regulace řízená mikroprocesorem. K regulaci  Devireg 850 je možné připojit několik diditálních teplotně vlhkostních čidel, které snímají teplotu prostoru a vlhkost. Regulace Devire 850 se používá k vytápění okapů a venkovních ploch.